Η αξιοπιστία είναι το βασικότερο χαρακτηριστικό που
αποζητά ο κάθε επαγγελματίας τόσο κατά την αγορά του
εξοπλισμού, όσο και κατά την μελλοντική υποστήριξή του.

Σε αυτό το σημείο και επειδή η συνεργασία με τους
πελάτες μας δεν τελειώνει με την αγορά ενός μηχανήματος,
έρχονται να σας καλύψουν τόσο το τμήμα ανταλλακτικών όσο
και το τμήμα τεχνικής και τηλεφωνικής υποστήριξης.

Η εταιρία μας φροντίζει ώστε το τμήμα ανταλλακτικών
να είναι πάντοτε επαρκές και ενημερωμένο με σκοπό
την άμεση ανταπόκριση σε κάθε σας ζήτηση.

Η αμεσότητα του τμήματος service και η συνεργασία μας
με έμπειρους τοπικούς τεχνίτες, μας δίνουν τη δυνατότητα να
λειτουργούμε ευέλικτα και αποτελεσματικά για κάθε σας
ανάγκη σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Service